Kamis, 07 September 2017

Lirik Lagu “Bin Cepok Gen” Dek Arya

1 komentar
Sameton Jaruh sane arsa ring lyric lagu "Bin Cepok Gen" saking Dek Arya, rarisang sampun wenten driki.. sane sampun simpang, sampunang lali, like share, lan komen ngih.. suksma.Lirik Lagu “Bin Cepok Gen”
Cipt./Voc : Dek Arya


Ampurayang ring semeton ne mangkin mirengin
Titiang magending wenten raos ne kasar
Ulian naanang gedeg basing
Sing tau kin unduk teka kurenane ngeling
Nagih suud magae ulian solah bosne di kantor
Ne sesai  ngerayu ngajakin pesu ketemu.

Da bes sombong mara liu ci ngelah pipis
Kaden ci patuh makejang nak Luh nyak ajakin selingkuh
Mara cang lacur sing taen nyidang meliang pupur
Kaden ci pelacur ne aluh ajakin ci kabur
Memitra ngalih lega
nguug somah di pisaga.

Lacur lacuran cange dadi kurenane I nyoman
Sing taen nyen ngae yeh peningalane ulung
Ne ngaenang cang sing terima
Ne ngaenang gedeg basing
Ne ngaenang cang tersinggung.

Bin cepok gen yen ci bani
Bin cepok gen yen kanti I Nyoman Masadu
Cang sing peduli yadiastun aliang ci pereman
Cang sing nyeh mati yen suba melanin harga diri
Cang sing mekirig
yadiastun awak cange berig
Cang sing makirig
a tlapak ngandang cang sing lakar makirig.

by : DJ Jul KDI 

1 comment

Posting Komentar